عکس های تمرینات تیپ ۶۵ نوهد ( نیروهای ویژه هوابرد ارتش)با وجود داشتن اینگونه از دلاور مردان ارتشی ، ایران عزیز هیچ احتیاجی به پاسدارهای مفت خور و جنایتکار ندارد .

0 نظرات:

بايگانی وبلاگ