از اصلاح طلبان میخواهیم تا همگی و یکباره بیایند و از جنبش سبز اعلام برائت کنند .


خنده خاتمی ، خنده خامنه ای ، اصلاح طلب ، ولایت فقیه ، جمهوری اسلامی ، آخوند مکار ، دوم خرداد ،

آقایان و خانم های اصلاح طلب! این نوع از اعلام برائت کردندتان از جنبش سبز دیگر دارد لوس میشود که یکروز ابطحی بیاید و از ما اعلام برائت کند و فردایش منتجب نیا و پس فردایش خوئینی ها و پس اون فردایش فلانی و فلانی ها.

خب اگر میخواهید از جنبش سبز اعلام برائت کنید، مرد و مردانه بیایید و در بین خودتان ( همه اصلاح طلبان ) یک میتینگ سیاسی برگزار کنید و در پایان آن مراسم هم یک بیانیه بدهید و همگیتان هم با اسم و رسم زیر آن را امضا کنید و در آن بیانیه هم به روشنی بگویید که چرا از جنبش سبز اعلام برائت کرده اید ( مثلا چون جنبش سبز برانداز است ، خواستار جدائی دین از حکومت است ، به خمینی و آرمانهایش احترام نمیگذارد ، ولایت فقیه را قبول ندارد و جمهوری ایرانی را بجای جمهوری اسلامی میخواهد و ... ) تا بدین ترتیب در آینده جای هیچگونه سفسطه برای کسی باقی نماند و مردم هم بتوانند با خیال راحت و بصورت اصولی تکلیفشان را با شما اصلاح طلبان مشخص کنند ( هر چند که هم اکنون هم خیلی از مردم آزادیخواه ایران تکلیفشان را با شماها مشخص کرده اند) .

در پایان هم از اصلاح طلبان میخواهم که در انتخابات مجلس نهم شرکت فعال داشته باشند تا متوجه شوند که وزن سیاسی شان چقدر است و بعد آنرا مقایسه کنند با وزن سیاسی تحریم کنندگان انتخابات مجلس و آنگاه متوجه خواهندشد که آن رای هایی که به آنها در 2 خرداد 76 و انتخابات های بعد از آن داده شد نه از حب علی بلکه از بغض معاویه بوده است و اگر در آن انتخاباتها کاندیداهای شایسته و وارسته ای حضور داشتند مردم آزادیخواه ایران حتی حاضر نبودند به شماهایی که پرونده دهه شصتتان از روی خامنه ای هم سیاه تر است نگاه کنند چه برسد به آنکه بخواهند به شماها هم رای بدهند .


0 نظرات:

بايگانی وبلاگ