نصور نقی‌پور، وبلاگ‌نويس بازداشت شد


نصور نقی‌پور، وبلاگ نويس و فعال فرهنگی در شهر قزوين توسط نيرهای امنيتی بازداشت شد.

رهانا: نصور نقی‌پور، روزنامه نگار و فعال فرهنگی امشب در منزل‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرنگار رهانا، اين وبلاگ‌نويس و فعال فرهنگی، هيچ سابقه‌يی در زمينه‌ی فعاليت‌های سياسی نداشته اما ماموران امنيتی، ساعاتی پيش پس از تفتيش منزل‌اش در قزوين وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

وی در وبلاگ خود با نام «نصور» به انتشار مقاله‌های ادبی و حوزه‌ی انديشه می‌پرداخت.

0 نظرات:

بايگانی وبلاگ