ضرب المثلهای جدید برای بسیجی ها و پاسدارها

آنقدر مفت خورده تا سردار ( پاسدار ) شده .

از گیر پاسدار درآمده گیر بسیجی افتاده .

از پاسدار قرض مکن . قرض کردی خرج نکن .

اگر برای مردم آب نداره برای پاسدار که نان داره .

اگر زری بپوشی . اگر اطلس بپوشی همون بسیجی وطن فروشی .

کدوم پاسداری میگه من مفت خور جنایتکارم !

با خوردن . پاسدار نشدی میخواهی با لیسیدن . بسیجی بشی ؟

با پاسدار بیت المال میخوره و با مردم گریه میکنه .

به بسیجیه گفتن بساطتو جمع کن دستشو گذاشت روی ما تحتش !

به پاسداره گفتن شاهدت کیه گفت بسیجی های محلمون .

تا بسیجی پاسدار بشه دل رهبر آب بشه .

تنبان پاسدار که دوتا شد بفکر زن صیغه ای میافته .

چماق بسیجی حساب نداره هر کی بخوره دیه نداره .

پایگاهی که دوتا فرمانده ( پاسدار ) داره بسیجی هاش جنایتکار ترن .

پاسدار همون بسیجیه لباسش عوض شده .

زن صیغه ای میخوای حاج خانم رو ببین . چماقدار میخوای سردار رو ببین .

در جوانی بسیجی هستی . در پیری سردار هستی پس کی خدا پرستی ؟

بسیجی هر چه جنایتکارتر ریشش بیشتر .

بسیجیه نمیتونست سر و دست بشکونه میگفت چماقش نازکه !

روی پاسدار سیاهه ولی جیبش پره .

بسیجیه بدون فرمانده سگ بی قلاده ست .

سر را بسیجی میشکنه تاوانش رو هم سر شکسته میده .

بسیجی پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت .

بسیجی ریشو برادر بسیجی ریش تراشیده هست

پاسدار که چاق شد حریص تر میشه .

بسیجیه جنایت میکرد پاسداره بحال مظلومیتش میگریست .

به بسیجیه گفتن چرا چماقت کجه گفت از بس با سر زدن بهش .

شلوار پاسدار تنگ شده دور کمرش فانوسقه میبنده .

شوهرم پاسدار باشد نانم در تغار باشد .

پاسدار و بسیجی هر دو یک کار را میکنند اما قیمتشان موقع جنایت معلوم میشه .


0 نظرات:

بايگانی وبلاگ