متن نامه زندانیان سیاسی در مورد خواسته های قانونی شان

بنام خداوند جان و خرد


خرم آن روزکزین منزل ویران بروم راحت جان طلبم از پی جانان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

ملت بزرگوار ایران :

بهتر از هر کسی میدانید که هزاران تن از فرزندان شما که در جریان انتخابات خرداد ۸۸ از نامزدهای اصلاح طلبان حمایت کرده و به جنبش سبز تعلق خاطر داشته اند از فردای ۲۲ خرداد به بهانه های واهی و اتهامهایی که اغلب وجاهت قانونی نداشته و ندارند ، در تقابل آشکار با مفاد و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور از جمله حقوق شهروندی – حتی در نیمه های شب- از محل کار و سکونت خود به بازداشتگاه ها و زندانهای شناخته شده و ناشناس انتقال یافتند . بسیاری از آنان پس از نگهداری بلند مدت در شرایط ویژه و بازجویی های تحت فشار جسمی و روحی و روانی در دادگاههای فرمایشی محاکمه شده وبه حبس های طویل المدت یا غیر عادلانه محکوم شده اند .

در این میان بسیاری با گذشت قریب یکسال بدون محاکمه و حتی تمدید قرار بازداشت ، در وضعیت مبهم وبلاتکلیف ، در بازداشتگاههای ۲۰۹ ، ۲۴۰، بند ۲ الف و بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری شده و می شوند و از بسیاری از حقوق قانونی ، اسلامی و انسانی خود محروم بوده و هستند .

ملت بزرگوار ایران :

آگاه باشید ما سبز اندیشان محبوس در زندان اوین ، در اعتراض به این رفتارهای غیر قانونی ، غیر شرعی و غیر انسانی حاکمیت در جریان دستگیری ها ، بازداشتها و محاکمه ها و اکنون نگهداری فرزندانتان در وضعیت معیشتی ، بهداشتی ، رفاهی و تفریحی که گاه بسیار نازلتر از وضعیت مشابه برای محکومان عادی و حتی جنایتکاران ، قاچاقچیان و… است از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ روزه سیاسی و شرعی خود را بصورت گسترده و زمان بندی شده آغاز خواهیم کردو در صورت عدم رسیدگی به مطالبات خود و در خواست های زیر اقدامهای خویش را در خرداد ماه بسط و گسترش خواهیم داد .

روزه های سیاسی و مذهبی ابتدا به صورت یک روز در هفته – پنج شنبه ها – خواهد بود و پس از دو هفته به دوروز در هفته – دوشنبه ها و پنج شنبه ها – افزایش خواهد یافت و در خرداد ماه – تا سالروز انتخابات ریاست جمهوری – به صورت فزاینده ای از نظر کمی و کیفی شدت خواهد یافت .
در خواست های قانونی ما سبز اندیشان محبوس در اوین به شرح زیر است:

1- لغو و تقليل احكام صادره عليه زندانيان سياسي ، امنيتي و مطبوعاتي در دادگاههاي فرمايشي پس از خرداد 88
2- آزادي فوري كليه بازداشت شدگان تا زمان برگزاري دادگاه ها ، با قيد وثيقه و كفالت
3- رعايت اصل 168 قانون اساسي در كليه محاكم
4- رسيدگي به روند غير قانوني و غير عادلانه بازجويي ها ، دادرسي ها و مجازات متخلفان در تمامي سطوح
5- بهبود وضعيت غذايي ، بهداشتي ، رفاهي و تفريحي كليه زندانيان و بازداشت شدگان

0 نظرات:

بايگانی وبلاگ