اگر رژیم ، خیابانها را در 22 خرداد امنیتی کرد ، تظاهرات شاهرگی را به مویرگی تبدیل کنیم .
اگر رژیم ، خیابانها را در 22 خرداد امنیتی کرد ، تظاهرات شاهرگی را به مویرگی تبدیل کنیم .

به احتمال زیاد رژیم مثل 22 خرداد سال قبل خیابانها و میدانهای اصلی را با مزدورانش قرق خواهد کرد پس در صورتیکه امکان تظاهرات و راهپیمایی در خیابان های اصلی مهیا نبود بدون فوت وقت به خیابانهای فرعی رفته و اعتراضات را در آنجا برگزار کنیم و اگر رژیم مزدورانش را به خیابانهای فرعی کشاند از تاکتیک " پخش شید ، جمع شید " استفاده کنیم یعنی باید بسرعت در سایر کوچه های فرعی پخش و پلا شویم و وقتی که مزدوران رژیم رفتند دوباره در همان منطقه قبلی بازگردیم و به اعتراضات ادامه دهیم ، مزیت این تاکتیک این است که چون رژیم در تهران چند صد هزار نیروی چماقدار ندارد تا بتواند کلیه خیابانهای اصلی و فرعی را در کنترل خودش قرار دهد مجبور است دائما نیروهایش را پایین و بالا کند که هم منجر به خسته شدن چماقدارانش میشود و هم هر وقت شعله اعتراضات در یک کوچه را خاموش میکند شعله اعتراضات کوچه های دیگر فرصت زبانه کشیدن پیدا میکنند و در واقع اعترضات در یک منطقه هیچ زمان خاموش نمیشود .

در پایان از تمام دوستان درخواست دارم از تظاهرات 22 خرداد آنقدر فیلم و عکس تهیه کنند که دوباره بتوانیم جان و روحیه تازه ای به پیکره جنبش آزادی خواهی مردم ایران تزریق کنیم و انگیزه تظاهرات بعدی را در آنها تقویت نمائیم .


0 نظرات:

بايگانی وبلاگ