عکس - آثار ضرب و شتم و ضربات باتوم بر بدن شیخ مهدی کروبیشیخ شجاع بدان ، ما بیاد تو و میر حسین هستیم هر چند که این روزها شعله فریادمان از زیر خروارها خاکستر سوزان دیده و شنیده نمیشود .


0 نظرات:

بايگانی وبلاگ